Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační formulář je v dolní části stránky.

Reklamační řád eshopu Route-66.cz

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a z. č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu podnikatel Václav Cempírek, se sídlem Hředle 167, 267 51 HředIe IČ: 62471066. Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu https://route-66.cz

3. Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující takovou vadu zjistil.

4. Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

5. Záruční doba zboží činí 24 měsíců.

6. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • vyplněním formuláře níže na stránce
  • emailem na adresu: info@route-66.cz
  • poštou na adrese: Václav Cempírek, Hředle 167, 267 51 HředIe

7. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

  • na vyžádání eshopu kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, případně potvrzení o uhrazení zboží),
  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
  • popis závady.

8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

9. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. Jestliže prodávající uzná reklamaci, uhradí zákazníkovi zpětně náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží.

11. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou "Doporučený balíček"  nebo zdarma přes Zásilkovna.cz "Reklamační asistent". Dobírka nebude přijata. 

12. Po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.

13. V případě, že reklamace nebude uznána, zašle prodávající kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady. 

14. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu a nejdéle 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační formulář

O průběhu reklamace vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

 

 • Registrovat

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Přihlasit se nebo Obnovit heslo